• De omgevingsvisie komt eraan, dit is uw kans om mee te praten.

  De omgevingsvisie komt eraan, dit is uw kans om mee te praten. Lees verder

 • VVD DE FRYSKE MARREN TELEURGESTELD OVER BESLUIT AQUADUCT A6

  VVD DE FRYSKE MARREN TELEURGESTELD OVER BESLUIT AQUADUCT A6 Lees verder

 • Jos Boerland benoemd als wethouder

  Jos Boerland benoemd als wethouder, Olaf Storms terug in de raad. Lees verder

 • Verkiezingsuitslag VVD de Fryske Marren

  Verkiezingsuitslag VVD de Fryske Marren Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2018-2022

  Hieronder vindt u het verkiezingsprogramma 2018-2022 van VVD De Fryske Marren. Lees verder

 • Welkom bij de VVD De Fryske Marren

  Welkom op de website van de VVD De Fryske Marren. Wij willen u via deze site op de hoogte houden van de VVD ontwikkelingen binnen de gemeente De Fryske Marren. Daarnaast biedt deze site voor u de mogelijkheid om contact te zoeken met de raadsfractie. Lees verder

 • VVD wil duidelijkheid voor bewoners over werkzaamheden bij N359 Lemmer

  VVD wil duidelijkheid voor bewoners over werkzaamheden bij N359 Lemmer Lees verder

 • Interview met Jos Boerland op zuidfriesland.nl

  Interview met Jos Boerland op zuidfriesland.nl Lees verder

 • Interview met Olaf Storms in de Balkstercourant.

  Interview met Olaf Storms in de Balkstercourant. Lees verder

 • 22 April ALV en bedrijfsbezoek in de Tsjerke te Terherne

  12 april − Loek en Joke zijn enkele jaren geleden met dit idee in Terherne neergestreken en organiseren inmiddels ongeveer 80 bruiloften per jaar. Deze zijn volledig ingevuld naar wens van de klant, en men neemt het bruidspaar de organisatie volledig uit handen, zij kunnen genieten van hun "dag". Lees verder

 • College in de herkansing voor voldoende.

  10 april − ondernemersvriendelijke gemeente te zijn. De winterperiode wordt door veel ondernemers gebruikt om alles weer tip top in orde te maken, om de inwoners van en bezoekers aan onze gemeente bij de start van het seizoen weer gastvrij te ontvangen. De VVD fractie had erop gerekend dat het College zich aan haar afspraak zou houden en de winterperiode ook gebruikt had om haar huiswerk te doen. Namelijk duidelijkheid te bieden door middel van een evaluatie rond de openingstijden van winkels op ons grondgebied. Deze evaluatie was toegezegd vóór 15 maart 2015. Reden voor de VVD om vragen te stellen aan het college. Een onvoldoende voor dit College omdat zij haar huiswerk voor dit onderdeel te laat inlevert. Lees verder

 • VVD blij met meer zondagse winkelvrijheid

  29 juni − Tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2014 heeft de gemeenteraad van De Friese Meren besloten om de mogelijkheden voor zondagsopening in de gehele gemeente te verruimen. Een punt waar de VVD De Friese Meren hard voor heeft gewerkt. In het voormalige Lemsterland had de VVD in de voorgaande periode reeds een verruiming bewerkstelligd. Met steun van andere partijen is die verruiming nu doorgezet in de gehele nieuwe gemeente De Friese Meren. Lees verder

 • Amateuristisch optreden CDA-wethouder bij centrumplan Lemmer

  21 mei − Tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2014 is het Centrumplan Lemmer besproken in de Raad. Door zeer onhandig optreden, gebrek aan visie, souplesse en dossier kennis van de verantwoordelijk CDA-wethouder spitste de discussie zich toe op een onderwerp dat geheel buiten dit plan lag. Centraal in deze discussie stond de vraag of een Hotel in Lemmer ook een drankje mag schenken aan een Passant die daar niet een kamer heeft. De wethouder meende dat dit in het kader van het plan niet zou mogen. Een bizar standpunt in de ogen van de VVD en in de praktijk eigenlijk ook nog eens niet te handhaven door de gemeente. Lees verder

 • Jeltje Hoekstra-Sikkema wethouder op Terschelling

  13 mei − Tijdens een raadsvergadering op 13 mei 2014 is Jeltje Hoekstra-Sikkema benoemd als wethouder van de gemeente Terschelling. Jeltje was voor de verkiezingen van november 2013 raadslid en fractievoorzitter van de VVD in Skarsterlân. Omdat het een wethouderspost “van buiten” betreft; blijft ze als lid verbonden aan onze afdeling. Lees verder

 • Bezoek Medias

  12 mei − VVD raadslid Jos Boerland heeft als lid van een delegatie van raadsleden, collegeleden en vrijwilligers uit onze gemeente een bezoek gebracht aan Medias. De delegatie was uitgenodigd door de burgemeester van Medias om vijftien jaar internationale betrekkingen te vieren. De oude gemeente Skarsterlân was een partnergemeente van Medias, maar de nieuwe gemeente De Friese Meren moet nog een standpunt innemen inzake het voortzetten van dat partnerschap. De uitnodiging vormde derhalve ook een mooie gelegenheid om kennis op te doen inzake de waarde van een eventuele voortzetting van het partnerschap. Lees verder

 • Plakken voor de EP-verkiezingen

  01 mei − Nog drie weken en dan zijn er Europese verkiezingen. Op 22 mei kan er weer gestemd worden voor het Europees Parlement. Ook de VVD De Friese Meren trekt er op uit om dat onder de aandacht te brengen. Een aantal posters hangt inmiddels al en de rest volgt binnenkort. Lees verder

 • VVD dient motie in om schade naamswijziging te beperken

  23 april − Nadat op 23 april 2014 een meerderheid van de gemeenteraad, ondanks bezwaren van de zijde van de VVD, voor het wijzigen van de gemeentenaam De Friese Meren in De Fryske Marren had gestemd, kwam de VVD met een motie om de economische schade voor de ondernemers in onze gemeente zoveel mogelijk te beperken. Lees verder

 • VVD steunt burger(initiatief)

  23 april − De VVD fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 23 april 2014 voor het ingediende burgerinitiatief gestemd om nader onderzoek te verrichten naar de kosten van het wijzigen van de gemeentenaam en om een besluit over de gemeentenaam uit te stellen. Fractievoorzitter Joop Meinsma wees er in de vergadering op dat de politiek al jaren probeert om de kloof tussen de burger en de politiek te verkleinen en om meer open te zijn naar burgers. Samenwerking en open, eerlijk en transparant laten zien waar de politiek mee bezig is vormen daar in de ogen van de VVD belangrijke onderdelen van. Ook de mogelijkheid van het indienen van een burgerinitiatief is een instrument om de kloof te dempen. Lees verder

 • VVD kiest voor zorgvuldigheid in naamkwestie De Friese Meren

  23 april − Tijdens de raadsvergadering van 23 april 2014 heeft Joop Meinsma een pleidooi gehouden voor een zorgvuldigere omgang met de naamkwestie en bovenal met de burger. ‘Wat ons als VVD fractie het meest tegenstaat bij deze discussie is de arrogantie waarmee de FNP dit punt wil binnenhalen en het gemak waarmee het CDA een duidelijk punt uit hun verkiezingsprogramma, en keiharde campagne uitspraken naast zich neerlegt’; aldus Meinsma. Daarmee hebben de FNP en het CDA de politiek in een kwaad daglicht gezet en vertrouwen van de burger volledig, en in de ogen van de VVD onnodig, afgebroken. Door meer tijd te nemen en te kiezen voor een transparante discussie over de naamkwestie had deze schade (grotendeels) voorkomen kunnen worden. In plaats daarvan heeft deze FNP/CDA coalitie ervoor gekozen om het er via de achterkamertjes door te drukken. Lees verder

 • Olaf Storms benoemd als voorzitter

  17 april − Tijdens de ALV van 17 april 2014 is Olaf Storms benoemd als voorzitter van de VVD afdeling De Friese Meren. Hij volgt Jeroen van Asch op. Jeroen neemt na één termijn als voorzitter afscheid van het bestuur. Hij bedankte de leden en het bestuur bij zijn afscheid voor de goede en constructieve samenwerking. Namens de VVD overhandigde de vicevoorzitter, Geert Pekema, een presentje als dank voor de inzet van Jeroen in de afgelopen jaren. Lees verder